Bezděk

Společně najdeme nejlepší řešení

Nabízíme komplexní právní servis. V oblasti korporátního práva, práva občanského, práva správního včetně zastupování obcí a také práva trestního. Často působíme při zastupování klientů ve sporové agendě před soudy i v rámci rozhodčích řízení.

Osobní přístup

Každý případ je unikátní, proto k nim přistupujeme individuálně. Důkladně si vyslechneme váš příběh a porozumíme tak vašim potřebám a požadavkům.

Flexibilita

Pružně reagujeme na změny v průběhu řešení vaší záležitosti. Vždy se snažíme být časově flexibilní, ať můžeme poskytnout co nejlepší služby a podporu.

Zkušenosti

S řešením různých typů případů máme mnohaleté zkušenosti a dokážeme se tak velmi rychle zorientovat ve složitých situacích.

§

Díky zkušenostem jak s lokálním, tak i mezinárodním podnikatelským prostředím, jsou právní služby poskytovány na vysoce kvalifikované úrovni a vždy se zcela jedinečným osobním přístupem. Našim klientům se tak tedy rozhodně nestane to, že by neznali svého advokáta, což je pro udržení nezbytné důvěry ve vztahu s klientem zcela prvořadé. K problémům našich klientů přistupujeme zásadně individuálně a takovým způsobem, aby v cestě za žádanou službou nestály žádné zbytečné překážky a nebyli tak kráceni o svůj drahocenný čas a finance.

V dnešním právním prostředí, které je zcela zahuštěno právními předpisy různé právní síly, poskytujeme komplexní služby napříč jednotlivými právními odvětvími a pomáháme tak klientům nalézt vždy nejvhodnější a efektivní řešení založené na mnohaleté právní erudici.

Mgr. Adam Bezděk

Adam Bezděk v roce 1999 úspěšně dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokát působí od roku 2003.

Adam se ve své praxi zaměřuje především na oblast práva obchodních korporací, práva občanského a trestního.

Specializace:

• Korporátní právo
• Nemovitosti
• Zastupování v soudních sporech a arbitrážích
• Obhajoba v trestním právu

Mgr. Adam Bezděk poskytuje právní služby v jazyce českém a anglickém (First Certificate in English – University of Cambridge, Státní jazyková zkouška z anglického jazyka).

tel.: +420 603 365 406
e-mail: bezdek@bpbrno.cz

V právu obchodních korporací poskytuje komplexní služby, a to včetně služeb spojených s jejich vznikem i zánikem, dále pak zastupování společníků (akcionářů) na valných hromadách a zastupování v případných sporech. Z práva občanského se Adam velmi často zabývá právními spory ve spojení s nemovitostmi (určení vlastnického práva, vyklizení, nájemní vztahy, bezdůvodné obohacení, řešení sporů spoluvlastníků), a v této oblasti též významným způsobem publikoval své odborné články na daná témata. Dále se pak soustavně věnuje problematice smluv o dílo, a to při zastupování stran objednatelů i zhotovitelů. Adam působí také jako odborný konzultant pro rozhodčí řízení.

V oblasti trestního práva se zaměřuje především na obhajobu trestných činů hospodářských a trestných činů proti majetku, jakož i zastupování poškozených ve všech věcech.

Ve své praxi Adam spolupracuje s partnerskou advokátní kanceláří v Itálii (Studio Legale Avv. Mattia Bianchi, Como), poskytuje tak právní služby italským subjektům na území ČR a zajišťuje právní pomoc na území Italské republiky.

Mgr. et Mgr. Tereza Juranová

/ advokátní koncipient /

Mgr. Monika Plevová

/ advokátní koncipient /

/ reference /

adresa

Jana Babáka 2733/11,
Brno, 612 00

parkování

V okolí budovy zóna C – parkování zdarma od 6–17 h